Tietosuojalauseke

Verkkotunnusvälittäjä on velvollinen ilmoittamaan miten asiakkaiden tietoja säilytetään

Fi-verkkotunnusvälittäjän on tallettava tiedot fi-verkkotunnusrekisteriin sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 164 §:n 2 momentin, 165 §:n, 167 §:n, 168 §:n ja 170 §:n mukaisesti.

Asiakasrekisteriin tallennetaan asiakkaan nimi (yritys), osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Näitä tietoja tarvitaan kun lähetetään verkkotunnuksen ja tai siihen liitetyn palvelun uusimista koskeva lasku. Tiedot pidetään rekisterissä asiakassuhteen keston ajan tai mikäli kirjanpitoa koskeva laki edellyttää, niin siinä tapauksessa kyseisen lain mukaisen ajan.

Tiedot tallennetaan yhden paikallisen laitteen lisäksi johonkin ulkoiseen palveluun, kuten Google Drive, MS OneDrive tai Applen Icloud-pilvipalvelu. Tallennuksessa noudatetaan tietoturvan kannalta valmistajan suosituksia. Pilvipalvelu on suojattu valmistajan taholta. Pilvipalvelussa on riski aina olemassa. 

Traficomin velvoitteesta johtuen yksityishenkilön henkilötunnus ilmoitetaan FI-verkkotunnuksen rekisteröinnin yhteydessä Traficomiin. Traficom tallentaa henkilötunnuksen omaan palveluunsa.  Oulanka Network Corporation ei tallenna yksityishenkilön henkilötunnusta, vaan poistaa sen omista tiedoistaan rekisteröinnin jälkeen. Yrityksen Y-tunnus voidaan tallentaa ja pidetään rekisterissä.